Đặt hàng

VPS CUSTOM

VPS CUSTOM

VPS 8core12ram80SSD

  • 8 CPU
  • 12GB RAM
  • 80GB SSD Disk
  • 1 IPv4 Dùng Riêng
  • 100 Mbps Net Port
  • Không giới hạn băng thông