Đặt hàng

VPS Giá Rẻ

Thuê VPS Giá Rẻ - Dịch vụ SSD Enterprise VPS Giá Siêu Rẻ Nhưng chất lượng cao, hạ tầng mạnh mẽ, Đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. CPU Cấu Hình Xeon E5 V4 hoặc Xeon Gold

VPS SSD C1

 • 1 CPU
 • 1GB RAM
 • 20GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD C2

 • 1 CPU
 • 2 GB RAM
 • 20GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD C3

 • 2 CPU
 • 2 GB RAM
 • 30GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD C4

 • 2 CPU
 • 4 GB RAM
 • 50GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD C5

 • 4 CPU
 • 6 GB RAM
 • 60GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD C6

 • 4 CPU
 • 8 GB RAM
 • 80GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD C7

 • 6 CPU
 • 8 GB RAM
 • 120GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD C8

 • 8 CPU
 • 12 GB RAM
 • 160GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD C9

 • 8 CPU
 • 16 GB RAM
 • 240GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD C10

 • 10 CPU
 • 22 GB RAM
 • 320GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD C11

 • 16 CPU
 • 32 GB RAM
 • 480GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

VPS SSD C12

 • 22 CPU
 • 48 GB RAM
 • 480GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông