Đặt hàng

Máy chủ cấu hình cao, đường truyền tốc độ cao, băng thông lên đến 40Gbps

Hỗ trợ chuyển dữ liệu và quản trị máy chủ miễn phí.

FASTBYTE - MCR1

 • 2 CPU 2670v2
 • 64GB RAM
 • 960GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 200 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

FASTBYTE - MCR2

 • 2 CPU 2697v2
 • 64GB RAM
 • 960GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 200 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông

FASTBYTE - MCR3

 • 2 CPU 2680v4
 • 64GB RAM
 • 960GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 200 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông