Đặt hàng

Best offer Plans VPS 2024 - Gói dịch vụ VPS cấu hình cao, giá siêu tốt

Sử dụng phần cứng đời mới, CPU Intel GOLD, ổ cứng NVMe u.2 mới nhất. Hệ thống ổn định và băng thông lớn, khách hàng toàn quyền quản trị hệ thống.

Plan C1

599,000 đ 1 năm

Plan C2

899,000 đ 1 năm

Plan C3

1,234,000 đ 1 năm

Plan C4 - New year 2024

2,222,000 đ 1 năm

Plan C5 - New Year 2024

4,199,000 đ 1 năm

Plan C6 - New Year 2024

7,999,000 đ 1 năm