Đặt hàng

Best offer Plans VPS 2024 - Gói dịch vụ VPS cấu hình cao, giá siêu tốt

Sử dụng phần cứng đời mới, CPU Intel GOLD, ổ cứng NVMe u.2 mới nhất. Hệ thống ổn định và băng thông lớn, khách hàng toàn quyền quản trị hệ thống.

Plan C1

 • 2 CPU
 • 2 GB RAM
 • 30GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông
 • Tự động khởi tạo
 • Full quyền quản trị
 • Gia hạn giữ nguyên giá

Plan C2

 • 2 CPU
 • 4 GB RAM
 • 50GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông
 • Tự động khởi tạo
 • Full quyền quản trị
 • Gia hạn giữ nguyên giá

Plan C3

 • 4 CPU
 • 8 GB RAM
 • 80GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông
 • Tự động khởi tạo
 • Full quyền quản trị
 • Gia hạn giữ nguyên giá

Plan C4 - New year 2024

 • 6 CPU
 • 8 GB RAM
 • 120GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông
 • Tự động khởi tạo
 • Full quyền quản trị
 • Gia hạn giữ nguyên giá

Plan C5 - New Year 2024

 • 8 CPU
 • 16 GB RAM
 • 180GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông
 • Tự động khởi tạo
 • Full quyền quản trị
 • Gia hạn giữ nguyên giá

Plan C6 - New Year 2024

 • 16 CPU
 • 32 GB RAM
 • 280GB SSD Disk
 • 1 IPv4 Dùng Riêng
 • 100 Mbps Net Port
 • Không giới hạn băng thông
 • Tự động khởi tạo
 • Full quyền quản trị
 • Gia hạn giữ nguyên giá